Wedstrijdreglement-2018

 

Reglement "Vrije Vissers Wever - 2018

1. De wedstrijden zijn vastgelegd bij aanvang v/h seizoen, 
  kunnen gewijzigd worden door het bestuur.
2. Er zijn 15 club wedstrijden, waarvan er minstens 10 dienen gevist te worden 
  ( om op het einde van het jaar een prijs te krijgen), 
   en de 5 slechtste wedstrijden, mag men laten vallen, voor einduitslag.
  Punten voor de rangschikking, zijn de behaalde plaat in de dag uitslag, 
  den 1ste krijgt dus 1 punt en den 2de heeft dus 2 punten, en zo voord,
  ,bij inschrijving en niet meegevist krijgt u, het aantal leden
  plus een punt, vb. 28 leden, dan krijgt deze visser 29 punten.
3. Inschrijvingen gebeuren telefonisch of aan de vijver,
  tot 75 minuten voor het begin van de wedstrijd,
  want daarna worden de visplaatsen geloot.
4. Volgende signalen moeten gerespecteerd te Worden:
  1 ste Singnaal: 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd, men mag voederen
  2  de Singnaal: Men mag beginnen te vissen.
  3  de Singnaal: Nog 5 minuten voor einde van de wedstrijd.
  4  de Singnaal: Einde van de wedstrijd de lijn uit het water.
5. Zijn VERBODEN: droogvoer, aardappelen, muggenlarven, tubifex, 
  geknipte pieren, deegwaren, en gekleurde maden.
  Het is ook verboden: van voordat de wedstrijd gedaan is, 
  reeds, resten in het water te gooien of zijn emmer reeds leeg te gieten in de vijver,
   er zijn vissers die graag de duur van de wedstrijd ongestoord willen vissen.
6. Zijn TOEGELATEN: pellets ( in droge vaste vorm) Max. 2.2 (500gr), korrels ( te verkrijgen bij Gikke),
  Maïs gele Max 600gr, maïs witte Max 300gr, casters Max 1 liter, Max halve liter witte maden, 
  pieren aan de haak, zijn toegelaten.
  Het is toegelaten te voederen en te vissen met pellets, maar met kleine hoeveelheden,  
  alles samen ( = 500 gr) of 2,2 pints (Pellet grote max 8 mm)
7. Er dient vanaf begin van de wedstrijd, 2 leefnetten in het water worden gelegd, reden één voor de 
  Brasem en de andere voor de karper+Kroeskarper+Giebel,
   ( Brasem + Zeelt+Witvis en de Baars, dient apart te worden gezet)
8. Alle leefnetten moeten in het water blijven tot na het 4de eindsignaal,
   ook voor hen die vroeger stoppen
9. Maximum 15 kilo vis per leefnet, overgewicht wordt niet gewogen. (+20 kilo = 0)
10. Indien er één vis aan de haak hangt bij het vierde signaal, geldt deze als gevangen. 
  En heeft men nog 20 minuten de tijd om de vis nog te landen. Na 20 minuten vis terug zetten.
11. De totale hengellengte is (d.i.Stok + lijn) bedraagt 13,5 meters
12. We vissen met één hengel, en één haak.
13. Bij het vangen van de vis moet de visser op zijn plaats blijven.
14. Het gebruik van een handdoek of vod om de vis vast te nemen is zeker uit den boze.
15. Een emmer ter onthaking is verplicht, de vis wordt in de emmer onthaakt, 
  met uitzondering van karp.
16. Op de hoeken is het in de hoek vissen toegelaten,
   op de andere plaatsen is de kantvisserij alleen rechts van u,
  of alleen naar de rechterkant vissen toegelaten.
17. De visser moet bij het wegen aanwezig zijn, indien dit niet het geval is, 
  en iemand anders het leefnet
  wil uit het water halen gaat hij akkoord met het gewogen gewicht.
18. Van start tot einde is er controle mogelijk, 
  overtredingen worden bestraft met uitsluiting in het dagklassement.
19. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
20. Voor inschrijvingen: voorzitter:
   Gielis Joël 0479 / 48 11 14 , of bij Lissens Franky: 0495 / 28 81 90, of bij Gikke 0495 / 21 86 99.
21. GANS JAAR DROOG OF NAT VOER IS VERBODEN
  BEHANDEL DE VISSEN ZACHTAARDIG! HET IS EEN KOSTBAAR DIER VOOR JULLIE PLEZIER, AAN EEN 
  DODE VIS HEEFT NIEMAND IETS!!
  Voor verdere inlichtingen zich wenden tot : Joël Gielis E-mail: joel.gielis@hotmail.com
  Het bestuur.